Obec se potýká s nedostatkem vody ve vodovodním řadu. Dva zdejší zdroje jsou na vodu málo vydatné.

„Máme tady kopanou studnu a čtrnáctimetrový vrt. Vodovody a kanalizace (VaK) v Českých Budějovicích nám letos udělali průzkumný vrt. Voda v něm sice byla, ale nekvalitní. Museli bychom kvůli tomu pořídit ještě úpravnu a to by nás přišlo na sem milionů korun,“ uvedl starosta Jaroslav Batysta. Podle jeho slov musejí denně chodit přepínat zdroje vrt – studna, aby prameny stačiliy doplnit vodu.

„Udělali jsme padesátimetrový vrt. Měl sice vody dostatek, ale oproti normě měla zvýšený obsah manganu a dusičnanů,“ vysvětluje technický ředitel VaK Jan Jindra.

Už před léty Lom požadaval na VaKu napojení na Římov. Ale pro vysoké náklady z toho sešlo. „Problém byl v tom, že jsme malá obec a na vodovod je napojeno jen sedmdesát domů včetně zemědělského družstva s kravínem,“ řekl starosta.

Vodohospodáři vidí dvě řešení, jak získat dostatek kvalitní vody. Obě jsou ale nákladná. Zřízení úpravny, kde by se filtrovala voda z vrtu, vyjde na 7 000 000 korun, napojení na přivaděč z Blatné na 12 000 000 ko run. “Kdyby se ale při dalo několik sousedních obcí, například Mirotice, vyšlo by je to levněji,“ míní Jindra.

Vodu z Římova by přivítali i obyvatelé Neradova, který spadá pod správu Lomu. „V další naší obci Míreči má každý vlastní zdroj,“ dodává starosta. Najít východisko zatím zůstává na zastupitelích.