Jednání na úřadech má zlepšit série školení. Jejich hlavní náplní je zvýšení kvality veřejné služby. „Například v přístupu k starším nebo problémovým klientům, ale naopak i v obraně proti manipulativnímu jednání,“ upřesnil tajemník MěÚ Jiří Hořánek.

Úředník – klient

„Můj názor je ten, že by úředníci mohli být vstřícnější,“ zmínil na adresu městského úřadu náhodně oslovený občan v Tylově ulici. Jméno ale Deníku odmítl uvést.

„Denní kontakt s lidmi k naší práci patří, takže nám poznatky ze školení alespoň rozšíří vědomosti,“ poznamenala Radka Minaříková z evidence obyvatel MěÚ.

Dotazník

Míru spokojenosti vodňanské veřejnosti má odhalit průzkum, který městský úřad chystá na přelom února a března.

Dotazník bude předkládán lidem, kteří na úřad přijdou vyřizovat své záležitosti. Obsahuje několik otázek týkajících se rozsahu úředních hodin, ochoty úředníků, srozumitelnosti formulářů, kvality a rychlosti vyřízení záležitosti, orientace po budově úřadu a podobně,“ řekl tajemník.

Výsledky dotazníků radnice vyhodnotí a zareaguje na ně. „Pokud by například větší skupina lidí vyžadovala prodloužení úředních hodin v pátek odpoledne nebo v sobotu dopoledne, můžeme k tomu přistoupit,“ dodává.

Kvalita služeb

Zlepšení služeb není otázkou letošního roku. „Na tom nám záleží dlouhodoběji. Jedním z již realizovaných kroků bylo například prodloužení úředních hodin,“ upozornil tajemník Hořánek.

V loňském roce získali vodňanští úředníci ocenění kvality ve veřejné správě od ministerstva vnitra.

Cizí jazyky

Další věcí, o kterou ve Vodňanech usilují, je získání dotace z Evropského sociálního fondu, která by měla přispět na zvýšení počítačové gramotnosti a jazykových znalostí.

„Nesmíme zapomínat, že jsme součástí Evropské unie. A tak může na úřad přijít prakticky kdokoliv a my se s ním musíme umět domluvit,“ poukázal Jiří Hořánek.

Skupina úředníků, kteří se začnou jazykově vzdělávat, není ještě stanovena. K tomu dojde během letošního roku. Z jazyků se uvažuje o angličtině a němčině.