I v sobotu putoval tento symbol zimy po krátkém procesí obcí do místního potoka. Součástí dopoledne byl i dětský trh, na kterém školáci prodávali vlastnoručně vyrobené drobné velikonoční dek sobotu putoval tento symbol zimy po krátkém procesí obcí do místního potoka. Součástí dopoledne byl i dětský trh, na kterém školáci prodávali vlastnoručně vyrobené drobné velikonoční dekorace.