Skla bylo v roce 2007 240 tun a plastů 199 tun. Do kontejnerů pro třídění plastů však v poslední době už mířily i nápojové kartony od mléka, džusů a podobně.

Zatímco v roce 2006 jich byla necelá tuna, vloni už to bylo 3,8 tuny. Separace odpadů, to ale nejsou jen nádoby, do kterých lidé tento materiál ukládají, ale třeba i sběrný dvůr.

Mezi vytříděnými využitelnými složkami odpadu se objevují i kovy. Těch však byla oproti předešlému roku jen necelá polovina, a to 6,6 tuny.