Žít na dluh se stává módou. Kdo má na splácení, je „vysmátý“. Jsou ale lidé, kteří žijí s mnohamilionovým dluhem. „Mám případ muže, který dluží 47 milionů korun. Oficiálně nemá žádný majetek a tuto sumu splácí tak, že měsíčně odvádí 1200 korun,“ říká jediná soudní exekutorka na strakonickém okrese Emilie Čenovská.

Mezi jejími „klienty“ převažují lidé, kteří většinou žijí takzvaně ze dne na den.

Případů vymáhání peněz přibývá geometrickou řadou. V roce 2006 jsem jich měla kolem 2000, v loňském roce už 4500. Vesměs se jednalo o stokorunové záležitosti. Pokuty za přestupky, neplacení poplatků za popelnice a podobně,“ uvádí Emilie Čenovská.

Nad několikasetkorunovými částkami mávnou lidé rukou. „Vůbec si ale neuvědomí, s jakými náklady je vymáhání spojeno a že místo dvou set korun musejí uhradit šestnát tisíc korun,“ zdůrazňuje.

Kolik je exekucí?

Údaje o počtu exekucí na Strakonicku nejsou k dispozici. V celé České republice působí na 120 exekutorů. „Pracujeme pro různé klienty v různých městech republiky jako například pro telekomunikační společnosti, peněžní ústavy, pojišťovny a podobně,“ říká soudní exekutorka. Z toho důvodu také nemá k dispozici čísla s počty zadlužených strakonických domácností.

Systém funguje tak, že buď firmy vypisují pro exekutory výběrová řízení nebo mají pražské exekutorské kanceláře smlouvy s firmami, jejíž ústředí sídlí v Praze.

Zjednodušený postup vymáhaní pohledávky je takový, že například telekomunikační firma požádá soud o výkon exekuce a ten pověří exekutora, aby peníze vymohl. Ten zahájí šetření o majetku dlužníka – který se pro tyto účely nazývá povinný. Nejprve je snaha uhradit dlužnou částku z peněz, a proto dochází k zablokování mzdy, bankovního účtu, pojistek, spoření a podobně. „Pak přijde na řadu exekuce a prodej movitého majetku,“ poznamenává.
Snaha splatit si své dluhy se většinou setkává s nezájmem. Podle exekutorky je úspěšnost vymáhání tak třicetiprocentní. „Ve zbylých sedmdesáti procentech případů se řízení zastavuje pro nemajetnost dlužníků,“ dodává.

Z dostupných informací České spořitelny a.s. vyplývá, že výše úvěrů klientům byla v roce 2007 jedenapůlkrát vyšší než v roce 2005.
Od poloviny ledna letošního roku byla zřízena obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni. Nově vzniklé poradenské centrum v Praze je vůbec prvním svého druhu v Česku. Jeho úkolem je především pomáhat dlužníkům hledat řešení v situaci, kdy jim v důsledku neschopnosti splácet dluhy hrozí exekuce.

Lidem tu pomohou při telefonické či písemné komunikaci s věřiteli, soudy či exekutory.