Náklady na proměnu lokality Ostrov v centru města půjdou pravděpodobně do desítek milionů korun. Vyplývá to z materiálu, který si nechali předložit městští radní. Chtějí ho mít pro případná jednání s firmou Moira, která vlastní v tomto území provozně technické budovy i některé volné plochy.

Občas si tudy zkrátím cestu, ale jinak se tam vlastně nedostanu. Moc vábně to tam nevypadá,“ řekla ke stavu jedenatřicetiletá obyvatelka Strakonic Kateřina Soukeníková. „Kdyby tam byly upravené alespoň cesty, lidy by se tudy naučili chodit a pak by třeba stoupl i všeobecný zájem o tuto lokalitu,“ dodal dvaapadesátiletý Karel Votruba.

Hrubý odhad nákladů vychází z regulačního plánu, který už má město pro tento prostor zpracovaný. Vše přitom vychází z územního plánu, který do těchto míst určuje integrovanou zástavbu městského centra. To znamená, že by tam své zastoupení měly mít obchody, služby, bydlení i volné plochy.
Investovat bude třeba do inženýrských sítí. Dále třeba do zpevněných ploch, komunikace, parkovišť, chodníků a podobně. Vzniknout by tam měly také tři mosty a nějaké lávky. „Další náklady souvisejí i s veřejným osvětlením, zelení, úpravou břehů náhonu či demolicí objektů,“ dodala pracovnice radnice pro styk s veřejností Marie Tůmová. Patří sem ovšem i nové rozvody vytápění a elektrické energie, které sice bude platit dodavatel, ale překládky musí uhradit město.

Starosta Pavel Vondrys ubezpečil, že radnice s firmou Moira vede opakovaná jednání. Zatím však k žádnému konkrétnímu posunu nedošlo. Město má například zájem o některé volné pozemky v majetku této firmy. Právě proto, aby mohlo začít přetvářet veřejná prostranství, kterých v této lokalitě určitě není málo. „Řešení přitom musí být komplexní, nejde třeba kanalizaci dělat po kouscích,“ poznamenal starosta.

„Firma Moira si váží snahy města najít rámec podmínek umožňujících rozvoj tohoto území. Určitě se brzy podaří připravit dohodu, uspokojící obě strany a bude přijatelná i pro ty, kteří přijdou po nás. Už teď se snažíme o zkvalitnění prostoru opravami budov, zcela v intencích zmiňovaného projektu. Ostatně to mohou obyvatelé Strakonic sami posoudit. S městem budeme i nadále jednat,“ přislíbil marketingový ředitel Moiry Miloslav Pintýř.