Obyvatelé Slaníku zazlívají starostce Marii Tůmové, že nechce veřejný vodovod napojit na vedení z Římova.

Voda z obecní studny není pitná kvůli nadlimitnímu množství dusičnanů. Už rok musíme pro vodu do cisterny na návsi. Proto jsme chtěli napojit na Římov. Dokonce jsme zastupitelům předali petici, kterou podepsalo osmdesát obyvatel ze sto čtyřiceti. Zastupitelé si ale vedli svou, že máme vodu vlastní,“ rozhorlil se jeden z obyvatel, který ale odmítl zveřejnit své jméno.

K rozpadu obecní samosprávy se dnes už bývalá starostka Tůmová nechce obšírněji vyjadřovat, přesto potvrzuje: „Války se vedly kvůli vodě. Důvody rozpadu zastupitelstva si mohou lidé přečíst v obecní vývěsce,“ poznamenala stručně.

Hygienici zakázali používat vodu z obecní studny jako pitnou už v roce 2004. „Důvodem bylo překračování základního limitu dusičnanů, který je 50 miligramů na litr, až o sto dvacet procent,“ řekla za strakonickou hygienu Věra Rodinová.

Poznamenala, že dusičnan je posuzovaný jako karcinogen. Zvlášť nebezpečný je pro lidský organismus zejména pro kojence, děti a těhotné ženy.

Provozovatelem veřejného vodovodu ve Slaníku je společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy. „Naši odborníci řeší problémy s pitnou vodou se správou obce už nejméně pět let. Vodárenská soustava z Římova je vzdálená sedmdesát metrů a napojení na ni by bylo zdarma,“ uvedla manažerka společnosti VaK Renáta Kollarcziková.

Pro neshody kolem zdroje pitné vody se tak Slaničtí ocitli před předčasnými volbami. Jejich termín ale ještě není stanovený. „Určí ho ministerstvo vnitra a vyjde ve sbírce zákonů. Přepoklad je kolem poloviny letošního roku,“ informovala za odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu v Českých Budějovicích Lenka Malovcová.

Obyvatelé obce vyčkávají, co bude dál. „Čekáme na volby, ale pochybuji o dvou věcech. Že k nim lidé půjdou a že se ve Slaníku vůbec najde někdo, kdo by správu obce chtěl dělat,“ konstatoval další občan Slaníku.

Poslední události ve Slaníku

27. října 2008 předání petice občanů
31. října rezignace tří zastupitelů
30. listopadu odchod dalších dvou zastupitelů
29. prosince úředník ministerstva vnitra projednává ve Slaníku další podrobnosti fungování obecního úřadu (OÚ)
31. prosince – konec zastupitelstva
Zdroj: výňatek z vývěsky OÚ