O stodevadesátimilionovou dotaci na novou školu se pokouší blatenská radnice. Už od roku 2006 má žádost na ministerstvu financí. A čeká.

Novostavba má nahradit současnou školu T. G.  Masaryka. Její budova je z roku 1932. Původně byla stavěná jako úřad, a tak školáci nevědí, co je vlastní tělocvična. Na tělocvik musejí přecházet do několik set metrů vzdálené sokolovny.

Kompletně vybavená škola s jídelnou, tělocvičnou, osmnácti třídami, odbornými učebnami a venkovním sportovištěm má stát v Paštické ulici. O nedostatek dětí se Blatenští nebojí. Podle demografického vývoje, ve kterém se braly v úvahu počty narozených dětí v létech 1997 až 2003, má být školáků dostatek.

Tělocvična by nezahálela ani odpoledne. Mimo výuku by ji využívala veřejnost i sportovci. „Potřebujeme ji jako sůl,“ říká předseda TJ Blatná Václav Šůs. V Blatné není ani tělocvična, ani hala. „Už jsme měli projekt i investora na krytou halu, měla stát poblíž zimního stadionu. Ale kvůli druhým povodním z ní sešlo,“ dodal.

Pokud by k výstavbě nové školy došlo, původní budovu by využila radnice pro své kanceláře. Mohlo by v ní sídlit i pracoviště katastrálního úřadu, pojišťovny, služby. „Lidé by měli všechny úřady pohromadě,“ řekl za odbor majetku radnice Jaroslav Blovský.

Budova školy je z roku 1932. Původně byla sídlem okresního úřadu. Žáci v ní usedli až 4. září 1967. Letos ji navštěvuje 277 dětí.

V nové základní škole v Paštické ulici v Blatné, která má nahradit ZŠ T. G.  Masaryka, má být 18 tříd, odborné učebny, jídelna, tělocvična a venkovní víceúčelové sportoviště.
Celkové náklady na její výstavbu jsou 190 milionů korun. Na celou částku město žádá o dotaci u ministerstva financí.

Vybavení nové školy

V nové základní škole v Paštické ulici v Blatné, která má nahradit ZŠ T. G.  Masaryka, má být 18 tříd, odborné učebny, jídelna, tělocvična a venkovní víceúčelové sportoviště. Celkové náklady na její výstavbu jsou 190 milionů korun. Na celou částku město žádá o dotaci u ministerstva financí.

Na novou školu nejsou peníze. Všechny jdou na opravy do staré

Své dvě dcery vodila Věra Suchopárová (75) do „Masaryčky“, jak Blatenští důvěrně základní škole říkají, v šedesátých letech. „Už tehdy chodily holky cvičit do nedaleké sokolovny. Tělocvična ve škole vůbec nebyla,“ vzpomíná.

Budova školy byla původně okresním úřadem. „Proto tam nebyla ani tělocvična, ani jídelna. Kanceláře neodpovídaly požadavkům na třídy a na výuku,“ popsal situaci vedoucí odboru majetku města Jaroslav Blovský. To byly také hlavní důvody, proč v roce 1996 sepisoval žádost o dotace na novou školu. Bezvýsledně.

A tak se Blatenští museli spokojit s úpravami staré školy. „Na dvoře jsme museli přistavět kuchyni, protože nás k tomu tlačila hygiena. Ale na tělocvičnu místo nebylo,“ poznamenal Blovský.

Další úpravy budovy, o kterou se škola dělí s kancelářemi městského úřadu, začaly předloni. „Po letech potřebovala opravit střecha, bylo třeba vyměnit dřevěná okna. Kvůli úsporám tepla došlo na zateplení fasády a výměnu starých plynových kotlů,“ popsal Blovský úpravy, které vyšly na necelých 15 milionů korun a skončily loni na podzim.

Školu v Masarykově ulici poznamenaly i povodně v srpnu 2002. „Tehdy v létě zničily, co mohly. Voda zatopila suterén, dostala se i do školní kuchyně a jídelny. Pod nánosem bahna se ocitl i dvůr,“ vzpomíná zástupce ředitele školy Jan Kyznar.

Historie Základní školy TGM se začala v roce 1932. Za II. svěrové války fungovala jako nemocnice.