Hodně lidí by možná zajímalo, jakým principem silničáři vlastně hospodaří?

S ročním rozpočtem. Znamená to tedy, že je–li příhodné zimní období, zůstane více finančních prostředků na letní údržbu a naopak. Samozřejmě je lépe investovat peníze do vylepšení silniční sítě v letní údržbě, než je utratit během zimy, kde to lze hodnotit jako „vyhozené peníze“.

Loňská zima byla více než mírná. Ušetřili jste?

Z důvodu mírných klimatických podmínek během zimního období 2006/2007 došlo k úspoře na posypovém materiálu a pohonných hmotách. Pracovníci byli během zimního období využíváni na údržbu zeleně, kácení a likvidaci poškozených stromů a k odstraňování škod po lednové vichřici.
Tyto uspořené prostředky jsou využívány v letní údržbě silnic jako např. posílení prostředků na výspravy silnic, osazení 1320 běžných metrů silničních svodidel nebo osazení směrových sloupků. V listopadu bude provedena pokládka kobercového krytu do obce Modlešovice v hodnotě dvou milionů korun.

Už víte, kolik materiálu budete pro letošní zimu mít?

V úterý 16. října zasedal Okresní operační štáb, který projednal operační plán pro zimní období 2007/2008. V současné době jsou předzásobeny skládky posypového materiálu, osazují se sněhové zábrany a dokončili jsme přestavbu mechanizmů z letní údržby na zimní údržbu tak, že jsme od 1. listopadu mohli najet na způsob údržby v souladu s operačním plánem.

Máte na údržbu dost lidí?

Proto, abychom se mohli vyrovnat s nařízením vlády, jsme nuceni zavádět dvousměnný provoz na všech udržovaných úsecích (zatím jsme realizovali pouze na silnicích I. tříd), kde se potýkáme s nedostatkem řidičů.

Abychom dodrželi během sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů dobu nepřetržitého odpočinku alespoň 24 hodin, budeme nuceni v sobotu a neděli u jednosměnného provozu slučovat dva udržované úseky pro jedno posypové vozidlo, čímž se prodlouží doba údržby některých úseků silnic zařazených v třetím pořadí důležitosti. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti však budou v souladu s § 45 vyhlášky 104/1997 Sb. dodrženy.