Lidé mají od listopadu vyřešené problémy s vodou. Vodovodní síť je totiž napojená na Římov, což zaručuje Sedlickým neomezený zdroj a vyšší kvalitu pitné vody.

„Chtěli jsme městu zajistit dostatečnou kapacitu i s výhledem pro budoucí výstavbu,“ řekl místostarosta Jiří Rod.

Až dosud zásobily Sedlici vlastní zdroje – vrty. Voda ale nestačila a docházelo k poruchám. Lidé to vesměs nepocítili. Když bylo třeba, provozovatel sítě Vodovody a kanalizace (VaK) v Českých Budějovicích věc řešil náhradní dodávkou do vodojemu. „Voda z kohoutku tekla, akorát ji odpojovali při poruše,“ zmínila se Jindra Mouchová ze Sedlice.

Vody je tedy dostatek, ale jak to bude s její cenou ponovu? Současná cena vodného je 34,75 korun a stočného 16,57 korun za kubík. „Zatím není možné říci, zda se její cena změní. Sedlici jako majiteli zařízení odpadnou určité náklady s provozem bývalého zařízení. Náklady na provoz přivaděče ale nejsou vykalkulované,“ řekl za VaK tiskový mluvčí Vladimír Polánka.

Podle jeho informací je praxe taková, že VaK navrhne novou cenu, ale konečné slovo řekne zastupitelstvo. „Odpojené původní zařízení budeme udržovat v pohotovostním stavu jako záložní zdroj,“ zmínil se za VaK Evžen Faja.

Sedlice do přivaděče investovala přes dva miliony korun. Zajišťuje domácnostem neomezený zdroj kvalitní vody, protože zdejší voda obsahovala nadlimitní objemovou aktivitu radonu ale i uranu.