V sobotu se vydalo devět skupinek dětí v oblecích Tří králů do Malenic, Straňovic, Zlešic, Nišovic, Zálezel, Kovanína, Bolíkovic, Lčovic a Setěchovic. Do kasiček vybíraly od lidí peníze na provoz malenické charity a její projekt adopce na dálku.

„Jsem moc ráda, že se tříkrálová sbírka pořádá. Každý rok na koledníky čekám a přispěji jim. Jsem jedna z původních zakladatelek Charity Malenice a tak mě těší, když se charita v podobných akcích angažuje“ řekla Božena Svítivá z Malenic.