Na letošek obec schválila vyrovnaný rozpočet ve výši zhruba dvou milionů korun.
Mezi záměry, které mají zastupitelé v plánu, je například přestavba budovy místní hasičské zbrojnice.
„Nákladem zhruba čtyři sta tisíc korun chceme rozšířit prostory pro garážování hasičského vozu. Výdaje by měly podpořit rovněž finance z krajského grantu určeného na pomoc dobrovolným hasičům,“ informoval starosta Václav Paroubek.
Na téměř milion korun vyjde nová komunikace včetně chodníků k deseti rodinným domkům v lokalitě zvané Na Skalách.
Z dalších akcí to je například uložení inženýrských sítí pro dvacet budoucích stavebních parcel v místech pod bytovými jednotkami.
Ve výdajích se objeví i náklady na revizi ocelového mostu přes Otavu.