Zabývá se ministerstvo opatřeními na zmírnění důsledků současné krize?

Jistě.Vláda již v závěru roku přijala první opatření, která reagují na zpomalení ekonomického růstu. Například snížení sociálního pojištění placeného zaměstnanci o 1,5 procentního bodu, které ušetří občanům celkem 18 miliard korun, čímž se povzbudí poptávka. Od nového roku je nižší nemocenské pojištění pro zaměstnavatele, což znamená úsporu dalších 11 miliard. Kromě toho od nového roku platí pružnější sociální systém podporující aktivitu při hledání nového zaměstnání. Lidé budou více motivováni obsazovat volná pracovní místa než doposud.

Co připravujete dalšího?

Dále připravujeme rychlou novelu zákona o ochraně zaměstnanců před insolvencí zaměstnavatele, tu chceme mít hotovou ještě v únoru. Do konce února budou připraveny další opatření, která se budou týkat zrychlení odpisů. Chceme podpořit udržení a vytváření pracovních míst, především těch, kde jsou nižší mzdy, protože ta jsou zpravidla méně kvalifikovaná a hrozí zde nejčastěji propouštění. To znamená, že mimo jiné zvažujeme určitou slevu na sociálním pojištění, které by umožnilo udržet, případně vytvořit více pracovních míst tam, kde jsou spíše nižší mzdy.

Je možné zmírnit nezaměstnanost?

Od ledna platípružnější sociální systém podporující aktivitu při hledání nového zaměstnání. Lidé budou více motivováni obsazovat volná pracovní místa než doposud. Dále připravujeme rychlou novelu zákona o ochraně zaměstnanců před insolvencí zaměstnavatele, tu chceme mít hotovou ještě v únoru. Do konce února budou připraveny další opatření, která se budou týkat zrychlení odpisů. Chceme podpořit udržení a vytváření pracovních míst, především těch, kde jsou nižší mzdy, protože ta jsou zpravidla méně kvalifikovaná a hrozí zde nejčastěji propouštění. To znamená, že mimo jiné zvažujeme určitou slevu na sociálním pojištění, které by umožnilo udržet, případně vytvořit více pracovních míst tam, kde jsou spíše nižší mzdy.

Uvažuje se o nějaké formě pomocifirmám a tím lidem zajistit práci?

Ano. Připravujeme program pomoci firmám, aby překlenuly období, kdy jsou bez objednávek, například tím, že usnadníme možnost, aby zaměstnanci mohli zůstat doma za 60 procent platu, což umožňuje zákon o zaměstnanosti, aby nedocházelo hned k propouštění. Celá řada firem potřebuje pouze krátké překlenovací období, než se objeví další objednávky. Aktivní politiku zaměstnanosti, zejména rekvalifikační programy, považujeme za klíčový nástroj snižování nezaměstnanosti, zejména v případech vyhlášení úpadku podniku. Disponujeme dvěma finančními zdroji: Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Tyto projekty jsou určeny jak na podporu tvorby nových pracovních míst, na podporu veřejně prospěšných prací a zajišťování odborné praxe, tak na podporu zprostředkování, poradenských činností a poradenských programů a rekvalifikace. Chceme zvýšit jejich počet. Zároveň chceme posílit prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti v nejvíce postižených mikroregionech. Úřady práce již začaly čerpat přidělené finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti. Monitorujeme však trvale situaci na trhu práce a v případě potřeby samozřejmě posílíme rozpočty úřadů práce.

Jaký je odhad ministerstva práce a sociálních věcí na délku trvání krize v ČR?

Délka ekonomické situace závisí na schopnosti evropské ekonomiky dostat se z krize, aby byla opět povzbuzena poptávka po českém exportu. Ke zlepšení by mohlo dojít ve druhé polovině roku, pokud to jiné faktory neovlivní.