Mezi lidmi se množí nejrůznější dotazy na změny v dani z nemovitosti, oslovili jsme proto vedoucího oddělení majetkových daní a ostatních agend Finančního úřadu ve Strakonicích Miroslava Neumitku.

Jaká je nejdůležitější změna?

Jednou z nejdůležitějších změn je, že počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 se pro všechny obce velikostní kategorie do 1000 obyvatel stanoví koeficient hodnoty 1,0. Uvedená změna se týká obytných domů a jejich příslušenství, bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů evidovaných v katastru nemovitostí a stavebních pozemků. Z důvodu změny koeficientu nevzniká poplatníkům daně z nemovitostí povinnost podat nové daňové přiznání.

To ale určitě není jediný rozdíl . . .

V průběhu loňského roku přibyla další katastrální území, ve kterých zanikla zjednodušená evidence pozemků. Od 1. ledna 2008 se tam stává poplatníkem daně vlastník pozemku evidovaného v parcele katastru. Přitom již není rozhodné, zda pozemek je pronajat či nikoliv.

Mohou lidé opět platit daň s předstihem?

I letos poplatníci daně z nemovitostí obdrží daňové složenky na zaplacení daně. V poštovních schránkách občanů by se měly daňové složenky objevit přibližně v polovině května tohoto roku. Řada poplatníků na složenky nečeká a daň platí dříve. Zde bychom chtěli doporučit poplatníkům z obcí dotčených změnou výše daně z nemovitostí z důvodu změny koeficientu na hodnotu 1,0, aby daň platili až poté, co jim bude známá výše vyměřené daně na rok 2008. Vyměření daně proběhne do konce měsíce dubna a poté budou předány hromadné předpisné seznamy na jednotlivé obce. Pokud poplatníci uhradí částku daně ve výši daňové povinnosti loňského roku dříve, po vyměření daně budou muset rozdíl na dani doplatit nejpozději do konce května tohoto roku. Proto se jeví pro dotčené poplatníky výhodnější vyčkat s placením jejich daně teprve na počátek měsíce května a daň zaplatit ve správné výši až najednou.

A co ti, kterých se jmenované změny nedotknou?

Poplatníci, u kterých nenastaly oproti roku 2007 žádné změny, mohou daň zaplatit již dnes. Vyvarují se tím možného čekání na přepážkách pošt případně na pokladnách finančních úřadů v průběhu měsíce května. Daň z nemovitostí lze platit několika způsoby – na poště bez poplatku, na pokladně finančního úřadu nebo převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet správce daně.

Podrobný přehled o změnách v dani z nemovitosti najdete zde.