Dva nové informační rychlostní panely přispějí ke zklidnění dopravy. Zhruba ve druhém čtvrtletí se objeví na průtazích městem. Zejména v ulicích Čechova, T. G. Masaryka a dalších.

„Zastupitelé odsouhlasili jejich nákup. V současné době procházíme nabídky sedmi firem a chystáme výběrové řízení,“ informoval velitel městských strážníků Petr Vaněk.

„Předtím, než jsme tento záměr jednohlasně odsouhlasili, nechali jsme zjistit, jak se to jinde osvědčilo. Odevšad byly příznivé ohlasy,“ zmínil se zastupitel Petr Novotný.

Jak na informaci reagují řidiči? „Je to určitě dobře. Bylo by třeba, aby se tato zařízení instalovala na místech, kde je větší pohyb dospělých a dětí a kde se může něco stát. Zároveň by měla mít výchovný efekt,“ uvedl Jan Kalous z Blatné.

Výběr panelů neovlivní jen cena, ale i jejich funkce. „Jsou vybavené tak, že při naměření rychlosti do padesátky blikají zeleně, vyšší rychlost avizují červeně. Bezdrátovým přenosem dat je možné získávat různé statistické údaje o četnosti provozu a podobně,“ poznamenal Vaněk.

Blatná tak bude po Strakonicích a Vodňanech třetím městem okresu, kde snad neúprosné cifry na světelném návěští donutí řidiče jet předpisově.
„Z informací kolegů ze Strakonic i z mých vlastních zkušeností vím, že jsou světelné radary účinné. Zklidní provoz a zajistí větší bezpečnost ve městech. Nainstalujeme je hlavně poblíž přechodů a u škol,“ poznamenal velitel MP.

V některých ulicích, zejména sídlištích, musejí řidiči respektovat zpomalovací pásy. Navíc už dva roky používají strážníci přenosný radar. „Hříšníky, kteří překročí rychlost, pak předáváme odboru dopravy městského úřadu,“ dodal Petr Vaněk.

Na pořízení informačních návěští vyčlenilo město částku 120 000 korun.