Město plánuje vybudování překladiště odpadů v lokalitě V Holi.

Tento záměr se už dokonce dostal do zásobníku projektů, na něž chce radnice shánět dotace, který před nedávnem schválili zastupitelé.

Podle ředitele technických služeb Ludvíka Němejce se lidé nemusejí bát přílišného hromadění odpadků ve zmíněném areálu. Půjde totiž o překladiště v pravém smyslu slova.

„Jeho vznik by měl napomoci optimalizovat svozové trasy ve městě,“ naznačil včera Ludvík Němejc. Dosud každý naplněný vůz míří přímo do Písku. To ale znamená, že specializované a tudíž i drahé automobily, které mají Strakonice čtyři, tráví spoustu času na cestách mezi Pískem a Strakonicemi.

Po vybudování překladiště by vozily odpad jen do Holi, tam by došlo k jeho přeložení na běžné vozidlo, které ho bude odvážet na výše jmenovanou skládku.

Řešení se vhledem ke stále rostoucím nákladům v této oblasti jeví jako naléhavé. Vždyť jen za rok 2006 skončilo na skládce ve Vydlabech celkem 5100 tun odpadu ze Strakonic.

Skládka Vydlaby

Strakonice vlastní pětačtyřicet procent společnosti Odpady Písek. Tato firma se zabývá ukládáním odpadu na skládku Vydlaby ve Smrkovicích na Písecku. Jejich svozovou oblastí jsou Strakonice, Písek a okolí těchto dvou měst. Ročně na skládce skončí 25 tisíc tun odpadu. Od srpna 2004 má tato společnost v pronájmu i dotřiďovací linku na plasty a papír.