Neslavné prvenství drží Vimperk po nedávných povodních. Právě probíhající sčítání škod totiž ukazuje, že ze čtyř největších měst okresu budou muset do pokladny Vimperští sáhnout nejvíce.

Velká voda, která se na město přiřítila 28. června, odnesla jeden most, lávku, poničila řadu komunikací a v jednom případě zcela zmizelo více než pět metrů silnice. Poškozeny byly i inženýrské sítě a jen díky včasnému zásahu nedošlo k výpadku zásobování pitnou vodou.

„Byl poškozen hlavní zásobovací řád, který přechází Volyňku u Jirchářské ulice a ten se podařilo provizorně opravit. Vyčíslená škoda, respektive částka, která bude potřeba na odstranění škod, vyšla podle krajem dodaných tabulek na více než pětasedmdesát milionů korun. To se však týká pouze majetku města jak ve Vimperku samotném, tak v jeho osadách,“ sečetl škody Josef Mistr z investičního odboru vimperské radnice.

Nejvíce voda pochopitelně řádila v blízkosti Volyňky a zdejších potoků. Řeka se například přehnala přes zahrádkářskou kolonii, areál firmy Auto Jamra či Jitonu a jen několikatunová hráz z narychlo navezeného kamení zachránila neobydlený dvojdomek při výjezdu z města směrem na Strakonice. Zcela neplánovaně voda naplnila bazény vimperského koupaliště. Naštěstí nedošlo k zatopení bytů a všichni Vimperští tak mohli zůstat ve svých domovech. Nicméně radnice eviduje minimálně devět zatopených sklepů.

O mnoho lépe na tom nejsou další obce na Vimpersku. I tady nejvíce škod vzniklo na kanalizaci, mostech a silnicích. „Předběžné odhady o částce, která bude potřebná na odstranění škod v obcích, které spadají pod stavební úřad ve Vimperku, hovoří o částce 83 milionů 800 tisíc korun. V tom nejsou započítány náklady na opravu koryta řeky, které dává dohromady povodí,“ doplnil údaje z okolních obcí Pavel Filip z krizového řízení městského úřadu.
Podle slov starosty Vimperka Pavla Dvořáka radnice zatím nepočítá, že by musela omezit již dříve plánované investice a předpokládá, že potřebné finance přijdou ze státního rozpočtu.

Jednou z postižených obcí povodněmi jsou i Bohumilice. Škody, které zde voda napáchala, starosta Jaroslav Nový odhaduje na částku ve výši okolo pěti až šesti milionů korun.
„Obdrželi jsme jako dar finanční příspěvek padesát tisíc korun. Jeho část použijeme na nákup hasičské techniky, protože právě v předchozích dnech, tedy při povodních, jsme zjistili, že stávající technika je v takové situaci nedostačující,“ informoval starosta Jaroslav Nový se slovy, že zmíněný nákup se bude týkat elektrocentrály, savic a hadic. Zbývající část se potom využije na škody na majetku.
Bohumiličtí mají samozřejmě v plánu žádat také o dotace, a to jak na kraji, tak i z Programu obnovy venkova. „To je zatím předčasné. Nejprve je potřeba vyčíslit přesné škody. Už v tuto chvíli jsme ale v kontaktu s projektanty, kteří náklady na odstranění způsobených škod vyčíslí,“ vysvětlil starosta Nový.
Podle jeho slov ale Bohumiličtí také chtějí zavést další nová protipovodňová opatření, letošní povodně byly totiž ničivější než ty před sedmi lety. Tehdy zaváděla obec nové opaření, čímž bylo takzvané kroucení toku, které není zrovna ideální.
„Po povodních v roce 2002 se nám podařilo veškerý zničený majetek vrátit do původního stavu a nyní nás čeká opět všechno nanovo. V současné době už ale jednáme s Povodím Vltavy o dalším opatření. Je totiž nutné, aby se tok srovnal a vytvořit tak toku jeho přímý tok. Také je nutné zpevnit jeho břehy a vyčistit koryta, bylo by dobré břehy navýšit, aby to v podobné situaci zabránilo vylévání vody na komunikace či poškozování majetku obyvatel či majetku obecního. Každopádně bych chtěl ale poděkovat bohumilickým hasičům za jejich pomoc při povodních a také Zdence Hiršlové, která nám poskytla pytle, abychom mohli vytvořit zábrany,“ upřesnil starosta obce Bohumilice Jaroslav Nový.

„Voda šla z lesů, takže mluvit o tom, jaké by mohla obec udělat protipovodňová opatření, to asi nemůžeme. Největší škody jsou v Zátoni, kde byly jednak vytopené sklepy domů, ale máme zde i poškozené komunikace. Jak lesní cesty, tak i na některých místech vymletý asfalt. Škody nasčítáváme, máme ale právě v Zátoni ucpaný zápustek, takže řešíme jeho zprůchodnění,“ řekla starostka Lenory Jaroslava Krnáková, že ani nejstarší pamětníci nepamatují, že by povodně přišly z kopců, z lesů. „Vltava nám tentokrát neublížila, ale to, co se valilo z lesa, nikdo nečekal,“ dodala.

Voda zasáhla také objekt Dětského domova v Žíchovci. I zde už sčítají škody, které napáchala. „Snad se ale vejdeme zhruba do půl milionu,“ zmínila se ředitelka dětského domova Irena Danková.
Podle slov Dankové voda poškodila oplocení, zahradní vybavení či pískoviště. Zasáhla ale také uvnitř domova. „Stroje či vybavení, ke kterým se voda dostala, se nám ale zatím podařilo zprovoznit. Rozhodně ale bude potřeba vyměnit dvoje nebo troje venkovní dveře, které jsou v této chvíli v podstatě nefunkční. „Finanční prostředky na pokrytí způsobených škod budeme řešit s největší pravděpodobností přes pojistky. Zda to ale bude stačit na potřebné opravy, to ještě nedokážu říct,“ dodala ředitelka Irena Danková.

Protipovodňová opatření by po zkušenostech s velkou vodou chtěli i Malovičtí. Nejvíce byla zasažena obec Podedvory, kde velká voda doslova zatopila místní mlýn. Zatím je ale vše jen ve stádiu úvah, obec se bude protipovodňovými opatřeními zabývat.

Minimálně do milionů, možná až desítek milionů korun, půjdou škody v Žárovné. „Voda se na nás hrnula ze všech stran, vylil se potok, další voda šla z lesů. Je jasné, že budeme potřebovat protipovodňová opatření, chceme si pozvat odborníky, aby nám poradili, jaké a kde jsou potřeba. Zatím ale je vše jen ve stádiu plánů, předpokládáme, že v příštím roce bychom požádali o dotace. Zatím sčítáme škody na obecním majetku, zatím ani nevíme, co udělala velká voda s kanalizací. Máme pod obcí kilometr kanalizace a až ji odkryjeme, ukáže se, jestli se nám někde nezbortila nebo třeba voda nejde jinudy, než by měla. Navíc máme poškozené i obecní komunikace,“ říká starostka obce Žárovná Iveta Lahovcová.
Žárovná je navíc jednou z obcí, která by měla dostat peníze z pražské akce Starostové starostům.
Do Žárovné pak poputují peníze z městské části Prahy 21.
„Zatím nevím, co za ně pořídíme. To musí rozhodnout zastupitelstvo, ale bylo by zřejmě vhodné koupit z nich křovinořez na obsekání trávy kolem propustí,“ dodala starostka.