Ani pět let po povodních nejsou hotova všechna protipovodňová opatření. „Dobře si pamatuji, kam až tehdy voda sahala. Podle mě jsou ještě místa, kde by se řeka mohla vylít,“ zmínil se Karel Žemlička, jeden z obyvatel panelových domů na nábřeží, jejichž sklepy v roce 2002 zatopila voda.

Na vybudovaný val by mělo navázat dalších sedm úseků na Otavě a dva na Volyňce. Problémem jsou ale peníze. Celý záměr půjde do desítek milionů korun a jen projekt vyjde na 1,7 milionu korun. Na jeho přípravu ale už Strakonice schválily finanční podíl ve výši 517 650 korun. „Necháme je zpracovat ve spolupráci s Povodím Vltavy,“ uvedl starosta Pavel Vondrys. Příští rok by město chtělo žádat o podporu z operačního programu životního prostředí. Pokud vše dobře půjde, mohlo by se začít stavět v roce 2009.

A čeho konkrétně se tato opatření týkají? První na Otavě je kamenná nábřežní zeď na levém břehu. Na její navýšení už je vydáno stavební povolení. Dále to jsou oba břehy od železničního mostu po most v ulici Písecká. Třetí se má dotknout obou stran od mostu na Písecké po most v ulici Ellerova. Čtvrtý úsek zahrne pravý břeh od mostu v ulici Ellerova po most Jana Palacha. Pak se jedná o levý břeh od mostu v ulici Ellerova po kamennou zeď. Nakonec to je pravý břeh od mostu Jana Palacha po Pětikolský jez a Ostrov na Podskalí. Na Volyňce jsou opatření po obou březích rozdělena do dvou částí – od soutoku po železniční most a od něj dále proti proudu.