Ochrana města před záplavami zdaleka není u konce. Na val mezi výpadovkou na Katovice a řekou Otavou by měly navázat další stavby.
Strakonice už například získaly grant Jihočeského kraje na realizaci druhé etapy protipovodňové ochrany centra města. Týkat se má osazení mobilních zábran z hliníku u podjezdu ulice Ellerova pod Hvězdou a zpětných klapek do mlýnského náhonu na stejném místě.

Aktuální jsou nyní dotační výzvy do operačního programu životního prostředí. „Máme na protipovodňovou ochranu zpracováno dost projektů. Snažíme se ale vždy vše zkombinovat tak, aby se například s valem udělal třeba i chodník, cyklostezka a podobně,“ vysvětlil tajemník městského úřadu Jan Tůma.

Další plánovaná dílčí protipovodňová opatření shrnuje studie proveditelnosti, kterou nechalo město zpracovat společně s Povodím Vltavy. Zahrnovat má akce na celkem devíti úsecích podél Otavy a Volyňky.

„Plány jsou hezká věc. Já bych ale už raději viděl něco konkrétnějšího i kolem řeky Otavy v centru mezi mosty,“ zmínil se Jaroslav Sládeček, jehož každodenní cesta do práce vede právě tudy.