Další třída pro mimořádně nadané prvňáčky bude od září otevřena ve strakonické Základní škole Povážská. Je jednou ze dvou škol na jihu Čech, kde sdružují skupinku mimořádně inteligentních děti do jedné třídy s ostatními žáky. První taková ve Strakonicích byla otevřena už ve školním roce 2006/2007.

„Zatím se o podobný projekt jiná škola, kromě písecké, nezajímala. Jinde pro nadané děti sestavují pouze individuální plány výuky. Pak záleží na učitelích, jak se chtějí takovému dítěti věnovat,“ uvedla koordinátorka projektu péče o nadané děti Vlasta Hořánková.

„Základem jsou učitelé, kteří mají chuť dělat pro žáky něco navíc. Nadané děti jsou zvědavé a prahnou po informacích,“ řekla ředitelka strakonické školy Jaroslava Cháberová.

„Ve škole mě to baví. Můžu si tu se spolužáky povídat o vesmíru nebo horninách. To je téma, které mě baví. Ale ne všechny děti to zajímá,“ řekla jedna z nadaných druhaček Michaela Bublíková.

Ve Strakonicích mají malí géniové ideální podmínky

Mimořádně nadané děti – malí géniové, kteří mívají občas problémy s psaním, čtením či jemnou motorikou. Věnovat se jim ve větší míře se z celého okresu rozhodla pouze Základní škola Povážská ve Strakonicích.

Přístup

„Syn chodil do ´normální´ třídy v Praze. Od mala měl zájem o učení a sám se naučil i číst. Učitelům se ale stále zdál jako dítě, které na školu ještě nemá,“ uvedla jedna z maminek Eva Lánová.

Navštívila proto psychologa a ten jí řekl, že její syn Matěj je mimořádně nadané dítě. Začala se tedy zajímat o třídy pro podobné děti. „Pak jsme se přestěhovali na Šumavu a já se dozvěděla o třídě na Základní škole Povážská. Matějovi se tu věnují úplně jinak. Paní učitelka Palečková je úžasná, nesráží ho před ostatními a zajímá se o jeho zájmy. Syn už nemá ve škole problémy jako dříve. Prostě sem zapadl. S kolektivem i dalšími nadanými dětmi si moc rozumí a je spokojený,“ nedá na třídu dopustit maminka.

Vhodné zázemí

„Myslím, že na škole je pro výuku nadaných ideální zázemí. Hlavně co se týká pedagogů. Učitelka Denisa Palečková, která vedla první třídu s nadanými dětmi má dostatek zkušeností a vědomostí v tomto oboru, aby je mohla předávat i dalším svým kolegům,“ chválí školu koordinátorka projektu péče o nadané děti Vlasta Hořánková.

Žádné omezování

Nikdo prý ale nemusí mít strach, že by se učitel věnoval nadaným žákům více.

„Se všemi probíráme učivo stejně. Když mají nadané děti hotovo, dostávají úkoly navíc, v širším rozsahu. Ale to motivuje i ostatní děti. Například hlavolamy z matematiky zaujaly a přilákaly přibližně polovinu ostatních,“ uvedla Denisa Palečková, třídní učitelka letošních druháků, v jejichž kolektivu jsou zařazeni také nadané děti.

A pokud ani to nestačí a nadaní potřebují probrat něco více do hloubky? „Necháme si problém a diskusi o něm na odpoledne. To máme kroužek pro nadané, kde je čas takové problémy řešit,“ dodala učitelka Denisa Palečková.

Vybavení

Výuka velmi zvídavých žáků musela zákonitě klást na školu i větší nároky.

„Pořídili jsme pro ně interaktivní dotykovou tabuli propojenou s internetem, která patří mezi nejmodernější výukové pomůcky, na prvním stupni málo běžné. Dále encyklopedie a další knihy, díky kterým mohou žáci ukojit svoji zvědavost a touhu poznávat,“ doplnila ředitelka školy Jaroslava Cháberová.