Jak uvádíme v dolní části této stránky, v loňském roce se ve strakonické porodnici uskutečnilo 879 porodů. Víte ale, že 558 rodiček bylo ze Strakonicka (221 ze Strakonic), 119 z Prachatic, 155 z Klatov, 17 z Písku, 7 z Prahy, 6 z Plzně, 5 z Českých Budějovic, 6 z ostaních okresů a 6 dokonce ze Slovenské republiky? Nejvíce porodů bylo v červenci, a to 82, nejméně v říjnu – 56. Poprvé po mnoha letech se také obrátil počet chlapců, kterých je o 15 méně než děvčat. Těch přišlo na svět 452. A jak jsou na tom ostatní porodnice na jihu Čech? V Českých Budějovicích měli 2534 porodů (2454 dětí), v Táboře 991 porodů (1003 dětí), Prachatice 395 porodů (400 dětí), Písek 800 porodů (824 dětí) a Jindřichův Hradec 765 porodů (772 dětí). Z porodnice v Českém Krumlově se nám čísla bohužel získat nepodařilo. Strakonická porodnice je tak na třetím místě na jihu Čech za Českými Budějovicemi a Táborem. Ve jménech na Strakonicku jednoznačně vyhrál Jan (39), v dívkách Tereza (20). Své nové občánky vítají do života pravidelně zástupci města. Prvním takovém obřadu v tomto roce jsme zachytili manžele Rodinovi s dcerou Alžbětou.