Za rok 2007 evidují ve strakonické porodnici 879 porodů, na svět přišlo 889 dětí. Z toho bylo 437 chlapců, desetkrát přišla na svět dvojčata. V 80 případech došlo k operačnímu porodu. Nejoblíběnější jména u děvčat byly Tereza, Eliška, Karolína, u chlapců Jan, Jakub a Tomáš. Porodnice na letošní rok žádné velké změny vzhledem k budoucí plánované stavbě nového oddělení nechystá. „Chceme v rámci možností vylepšovat dosavadní prostředí drobnými úpravami,“ řekl primář Jiří Chod.