„Tuto službu zavádíme v rámci projektu Community policing. Území obvodních oddělení je rozděleno do několika okrsků, ke kterým je přiřazen jeden či dva policisté, kteří tady pravidelně plní policejní úkoly, komunikují s občany, soustřeďují se na prevenci,“ upřesnila mluvčí Police ČR Jaromíra Nováková.
Internetové stránky s vyznačenými hranicemi okrsků a jejich popisem, s důležitými subjekty a bezpečnostní charakteristikou území včetně uvedení jmen a fotografií policistů, kteří za okrsek odpovídají, už mají na stránkách města například Strakonice. (ka)