Zřejmě největší změnou na pohotovosti, kterou již lidé po novém roce měli možnost pocítit, jsou povinné poplatky. „Lékařská služba první pomoci tak vybírá za návštěvu podle dikce zákona devadesát korun,“ připomněl vedoucí lékař Zdravotnické záchranné služby na Strakonicku Martin Kubíček.

Dvojí placení

To vše má však jedno úskalí. To může nastat v případě, že člověk vyšetřený na pohotovosti potřebuje ještě odborné ošetření. Pak zaplatí dvakrát, a to buď opět devadesát korun, anebo šedesát za první den hospitalizace.

Vysvětlení je jednoduché. Lékařská služba první pomoci spadá pod Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje. Jedná se tedy o úplně jiné zařízení, než je strakonická nemocnice.

Výdej léků

Druhou významnou změnou je to, že lékařská služba první pomoci skončila s výdejem léků. „Ne, že bychom nechtěli, ale neumožňuje nám to legislativa,“ poznamenal Martin Kubíček.

Pacient tak na zmíněné pohotovosti dostane pouze recept, maximálně mu mohou zdravotníci podat první tabletu předepsaného léku. Výdejna léčiv fungovala jen do konce minulého roku. Nyní to lékařské službě první pomoci neumožňuje ani zákon o léčivech, ani související finanční předpisy.