K proměně panelových sídlišť dochází ve městě ve dvou základních rovinách. Jednak se stále více rozmáhají rekonstrukce jednotlivých domů. Zároveň však dochází i k regeneraci této zástavby v širším měřítku.

Oživení

Regenerace panelové zástavby ve Strakonicích asi nejdále pokročila na sídlišti Stavbařů. Tam už se městu podařilo získat peníze na několik etap jeho proměny.

V úvodu to bylo prostranství před základní školou Dukelská , které tvoří jakýsi střed tohoto území. Pak došlo také na samotný prostor mezi domy. Na řadu přišly chodníky, osvětlení i plácky pro dětskou hru. Zatím poslední etapa bylo vybudování víceúčelových hřišť u již zmiňované školy. V dopoledních hodinách je využívají žáci v rámci tělesné výchovy, odpoledne jsou za určitých podmínek přístupná veřejnosti.
Program revitalizace má město zpracovaný rovněž pro další takové aglomerace, ať už je to sídliště 1. máje či Mír, který asi nese nejvíc bolístek socialistické výstavby. Na těchto dvou místech sice k zásadním změnám zatím nedošlo, ale po malých krůčcích se je přece jen daří proměňovat k lepšímu.

Rekonstrukce

Výměna oken za plastová, zateplení celého objektu, případně nové balkony či vylepšení vstupních prostor. To jsou nejčastější změny, které je vidět už na řadě domů ve městě. Jsou na dálku rozeznatelné, protože z šedi okolní zástavby vystupují jejich pastelové barvy.

V převážné většině případů se jedná o domy, které patří do majetku společenství vlastníků. Ta vznikají jak při převodu dřívějších městských bytů do soukromých rukou, tak prostě tím, že se jejich obyvatelé chtějí odtrhnout od bytového družstva.

Rekonstrukce panelového domu ale není nijak levná záležitost. I když se podaří takové skupině sjednat přijatelný úvěr a státní dotaci v rámci akce Panel, která sníží úrokové zatížení, obyvatele takových domů čeká splácení na řadu let dopředu. Finanční podíl se totiž může pohybovat až kolem dvě stě padesáti tisíc na jeden byt.

„A aby to nestačilo, přidruží se k tomu další platby. Nová okna, to znamená i nové žaluzie a garnýže. Balkon zase bude potřebovat dlažbu,“ zmínila se dvaačtyřicetiletá žena ze Strakonic. K nájmu prý na úvěr platí měsíčně víc než tisíc korun navíc. Na druhé straně je však plná očekávání. „Těším se hlavně na to, že údržba plastových oken nedá tolik práce. I kohoutky topení prý zůstávají mnohem častěji zavřené. Je ovšem otázkou, za jak dlouho se to projeví na nákladech,“ dodala.