Řeka Otava je oblíbeným vodním tokem pro vodáckou turistiku, stále je však na ní řada míst, která dělají turistům těžkou hlavu. „Třeba ve Strakonicích u pivovaru to je docela nebezpečné. Je to tam poměrně strmé a člověk neví, jestli se má při snášení lodí pod jez víc bát o ně, anebo o sebe,“ poznamenal Miroslav Karas, který s partou v létě pravidelně Otavu sjíždí.

Podle informací strakonické radnice se tímto problémem nyní zabývá i Otavská plavba. To je projekt zastřešující společné aktivity měst Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek. Zatímco v prvních letech své existence se zabýval spíše propagací vodácké turistiky i celého tohoto regionu, nyní zmapoval tok a přichází s konkrétními kroky na zlepšení podmínek pro turistiku.

„Plavbu po Otavě by mělo například usnadnit zplavnění některých jezů nebo alespoň vylepšení podmínek pro přenášení lodí,“ přislíbil starosta Pavel Vondrys.

Pro Strakonice by měly celkové náklady dělat 950 tisíc korun. Pro celý úsek řeky od Sušice po Písek je to pak 3,8 milionu korun. „Počítáme s realizací v horizontu dvou let,“ dodal starosta. V současné době připravují partnerská města žádost o dotaci do regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
Vzhledem k náročnosti celé této akce, která vlastně půjde dvěma kraji, Otavská plavba začala spolupracovat se společnosti Regio. Ta navrhla tři varianty řešení – od nejjednodušších úprav po složitější zásahy do jezů. Volba padla na střední cestu. Ta bude zahrnovat úpravy břehů pro kotvení lodí, instalaci infotabulí a podobně.

Z důvodové zprávy vyplývá, že na strakonickém úseku největší část peněz spolkne výroba i údržba čtyř vodáckých ramp na jezech, a to ve Střelských Hošticích, Horním Poříčí, Dolním Poříčí a Katovicích. Projekt však počítá i s propagací, vznikem vodácké kanceláře či údržbou plavební dráhy jako takové.