Vodáky čeká lepší zázemí u řek. Do úpravy sjízdnosti, kempů, značení a do budoucna i jezů se pustí města zapojená do společného projektu Otavská plavba. A to Strakonice, Písek, Sušice a Horažďovice.

Ta mají vypracovanou studii plavby od Sušice po Písek. „Ta mapuje současný stav. Upozorňuje na kvalitu i nedostatky ubytovacích i sociálních zařízení, chybějící vybavení kempů, špatnou sjízdnost jezů a podobně,“ řekla za strakonický MěÚ Jolana Prixová.

„U jezu u hradu chybí například značení, kudy ho obejít. Lepší by tu byly i dvoje schody nebo šupny, po kterých by se daly lodě svést. Když jedeme na vodu s menšími dětmi, potřebujeme pomoc dalších dospělých, abychom se přes jez vůbec dostali. Podobné problémy jsou i na jezu u Křemelky,“ uvedl za strakonické skauty některé z nepříjemností Jiří Babka. Ti při letošním úklidu Otavy pro město seznam nedostatků sepisovali.

„V současné době se zpracovává materiál, který by měl uvádět možné varianty, jak situaci zlepšit,“ dodala Prixová.

Předpokládá se, že nejdříve dojde na vodácké značení a zvelebování kempů. „Je to, na rozdíl od vyřešení sjízdnosti jezů, snáze finančně i technicky zvládnutelné,“ vysvětlila. Kdy k prvním změnám na řece dojde, říci nedokázala.

Cílem projektu je nejen zvelebení vodáckých tras, ale i přilákání turistů do města. „Z toho, že nemáme ve Strakonicích sjízdné jezy, chceme udělat přednost. Pokud už tu lidé zastaví, chceme je nalákat na atraktivní místa i mimo řeku,“ uvedla Prixová.

Strakonice ke spolupráci vyzvaly i obce a majitele zařízení podél toku Otavy. „Chtěli bychom, aby se do projektu podle svých možností zapojili. Výhodou by pro ně byla určitě větší propagace a možnosti získávání dotací za pomoci města,“ dodala Prixová.