Hlavním důvodem, proč se město pustilo do rozsáhlé rekonstrukce budovy Základní školy T. G. Masaryka byl podle místostarosty Bohuslava Navrátila energetický audit, který prokázal tepelné ztráty budovy. "Proto bylo rozhodnuto provést zateplení a výměnu všech oken," řekl.

Akce byla rozdělena na dvě části. "Jedna se týkala opravy sousední budovy městksého úřadu, druhá základní školy. Vedle výměny oken a zateplení, které se na škole muselo kvůli památkářům udělat pouze na boční a zadní stěně budovy,došlo i na výměnu klepmířských dílů a opravu a barevné řešení fasády.

Zcelkových nákladů 14,8 milionu korun vyšla oprava budova městského úřadu na 3,4 milionu a školy na 11,4 milionů korun. Na tak rozsáhlou rekonstrukcizískalo město dotace v částce 7,4 milionů korun, což bylo 90 procent. Deset procenty se podílelo město. Budovy školy i městského úřadu patří do městské památkové zóny.