Průměry kanalizační sítě a dimenze jejích hlavních větví. To má být součástí generelu odvodnění, který si nyní chce nechat zpracovat radnice. Ta už odsouhlasila výzvu na podlimitní veřejnou zakázku. Kromě základních informací má průzkum zahrnout i návaznost na již existující či plánovaná protipovodňová opatření. Zjednodušeně řečeno, jaká má být v daném místě kapacita a spád, aby případná velká voda měla vůbec šanci odtéct.
„Chceme to vše mít uvedené v našem geografickém informačním systému. Může se to pak stát podkladem pro nejrůznější projekty na území města,“ vysvětlil důvody tajemník městského úřadu Jan Tůma. Už před časem si technické služby nechaly zpracovat počítačovou simulaci proudění v městské vodovodní a kanalizační síti. Kromě informací o současné či potřebné kapacitě těchto sítí jim má dát také odpověď na to, kde jsou v této soustavě slepá místa.