Přeplněné skládky a zvyšující se platby za skládkovné nutí obec motivovat obyvatelstvo k důslednějšímu třídění tuhého domovního odpadu (TDO).

Navíc je tu tlak zákonodárců na zvýšení pětisetkorunového limitu roční platby za popelnice. „Náklady na svoz odpadu jsou tak vysoké, že některým obcím už teď pět set korun nestačí. To jsou důvody, které nás vedou ke zvýšení osvěty, týkající se odpadového hospodářství,“ zmínila se starostka Lnář Stanislava Mašková.

Podle dostupných informací chystá ministerstvo životního prostředí od příštího roku nový zákon o třídění odpadů. Uvažuje se i o navýšení limitu plateb občanů za svoz TDO o 400 korun. Jedním z důvodů je, že se i při současném třídění dostane zpět do oběhu pouhá pětina surovin.

Ve Lnářích vytřiďují sklo barevné a bílé, papír, plast. Ve zvláštních oranžových pytlích ještě kartonové obaly Tetra Pack. „A uvažujeme o dalších komoditách. Už proto, že připravovaný zákon má zvýhodnit ty, kteří budou důsledně třídit,“ uvedla starostka.

Lidé si na třídění v domácnostech zvykli. „V bytě jedna plus jedna je to sice z hlediska nedostatku místa dost složité, ale vždycky se to nějak udělá. Záleží na lidech a jejich vůli,“ zmínila se Marcela Novosadová ze Lnář.

Obce mají z třídění TDO prospěch. „Který se projevuje v obecním rozpočtu na platbách od firmy EKO–KOM,“ uvedla starostka Mašková.

V kategorii podobných obcí, to znamená od pěti set do dvou tisíc obyvatel, byli loni Lnářští v rámci kraje ze 123 hodnocených čtrnáctí. A za třídění TDO získali od EKO–KOMu 61 821 korun.

Množství vytříděného odpadu se znásobuje

Z údajů za rok 2006 a 2007 vyplývá, že množství vytříděného odpadu stoupá. V roce 2006 vytřídili ve Lnářích 6,95 tun plastů, v roce 2007 už 10,71 tun. V roce 2006 bylo obou druhů skla 9,78 tun a následující rok 15,29 tun. Papír mírně poklesl. V roce 2006 to bylo 7,02 tun a loni 5,47 tun,“ informovala za obecní úřad Marie Vrátná.

V roce 2006 se začalo s tříděním kartonových obalů. Firma Rumpold vyvezla 0,36 tuny. V loňském roce se množství zdvojnásobilo.