Odvoz odpadu v příštím roce ve městě nepodraží. Pokud budou mít zastupitelé stejný názor, jako měli radní, bude čekat obyvatele Strakonic opět složenka na 470 korun. Definitivní rozhodnutí má padnout na zasedání zastupitelstva 12. prosince.

„Je ale pravda, že to zdaleka nepokrývá náklady související s likvidací,“ zdůraznil starosta Pavel Vondrys. Tím, že město platby zachová v původní výši, bude muset z rozpočtu dodat více peněz. Stejně jako vloni má ale tato cenová politika být jakýmsi oceněním za to, že se lidé snaží třídit. To podporuje i stále se rozrůstající počet kontejnerů na plasty, sklo a papír.

Dobrá separace odpadů přinesla Strakonicím i další ovoce. V soutěži pořádané krajem a společností Eko–kom „My umíme třídit“ se v kategorii obcí nad sedm tisíc obyvatel umístily na třetím místě. Nechaly přitom za sebou i taková města jako třeba Tábor či České Budějovice. Za jejich umístění je čekají kromě jiného dvě sady košů na třídění.

Do hodnocení bylo zahrnuto období od posledního čtvrtletí 2006 do třetího čtvrtletí letošního roku. Roli přitom hrálo nejen množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele, ale třeba i zavedení sběru nápojových kartonů, poměr vytříděného odpadu vzhledem k celkovému množství směsného komunálního odpadu a podobně.