Z mapy regionu od úzerý mizí další dopravně nebezpečné místo. Dvě původní křižovatky silnic první třídy č. 4 a 20 nahradilo mimoúrovňové křížení, kterépřestřižením pásky slavnostně otevřeli ministr dopravy Aleš Řebíček a jihočeský hejtman Jan Zahradník.

Sdružení Křižovatka Nová Hospoda v čele se společností Strabag dokončilo tuto stavbu s desetiměsíčním předstihem.

Podle slov hejtmana Jana Zahradníka má křižovatka pro kraj velký význam. Zvyšuje se plynulost dopravy z jihu Čech směrem na střední Čechy a Prahu i na druhou stranu k hranici s Německem.

„Pro nás Jihočechy má význam také v tom, že její kapacita už nyní evokuje nezbytnost dostavby propojení se čtyřpruhovou rychlostní komunikací R4 směrem k Příbrami,“ připomněl hejtman Zahradník.

Proti rozsahu stavby, která stála 1,45 miliardy korun, ještě před jejím zahájením byli někteří komunální politici. Ti poukazovali nejen na finanční náročnost, ale i na vážný zásah do krajiny.

„Mnohdy jsme napadáni za to, že silniční projekty jsou příliš megalomanské. Domnívám se, že na tom, co prospěje bezpečnosti, by se šetřit nemělo. Mimoúrovňové křížení u Nové Hospody beze sporu významně zvýší bezpečnost silničního provozu, protože klasická křižovatka byla málo přehledná a docházelo zde často k vážným nehodám,“ uvedl ministr dopravy Aleš Řebíček.

Mimoúrovňová křižovatka u Nové Hospody patří k největším dopravním investičním akcím v Jihočeském kraji. Celkově stavba zahrnuje sedm kilometrů komunikací. Její součástí je šest mostů, z nichž nejdelší měří přes 144 metrů.

V příštím roce by měla být zahájena navazující stavba čtyřpruhu rychlostní komunikace R4 mezi Třebkovem a Miroticemi s termínem dokončení v roce 2010.