Nemocnice připravila vybírání poplatků za pobyt (60 korun za den a lůžko) v několika formách.

Platby

Pacient může zaplatit u sekretářek na interním oddělení, na chirurgickém oddělení a v pavilonu gynekologicko-porodnického oddělení. Pacienti budou ale moci platit i kartou. Na výše uvedených místech budou pevné platební terminály banky ČSOB a dále budou k dispozici i některé volné čtečky platebních karet podle aktuální potřeby. Navíc každé oddělení bude mít svoji finanční rezervu. Průměrná doba léčení byla loni 5,9 dne.

Do 30 dnů

Jak ale budou vypadat konkrétní platby? Pacient s kratší dobou hospitalizace než 30 dnů obdrží po propuštění z nemocnice doklad o zaplacení příslušné částky, kterou zaplatí hotově, nebo obdrží „Uznání dluhu“, kdy do lhůty osmi dnů má povinnost zaplatit.

Nad 30 dnů

„U pacientů s dobou hospitalizace nad 30 dnů budeme požadovat k poslednímu dni kalendářního měsíce zálohu na pobyt. Může se stát, že bude platit zálohu třeba za 50 dnů, protože k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce neměl ještě 30 dnů hospitalizace. Je možnost složit i zálohu předem, která se po propuštění z nemocnice zúčtuje podle skutečné délky hospitalizace, a přeplatek se vrátí či dovybereme nedoplatek,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Bezvědomí

Pacienti v bezvědomí platí také a nemocnice bude požadovat po příbuzných úhradu pobytu. Příbuzní se ale u těchto stavů samozřejmě kontaktovali i před výběrem poplatků, pokud nezaplatí, má dluh a nemocnice má povinnost jej vymáhat standardním způsobem,“ pokračoval Fiala.

Nadstandard

Platby za nadstandardy se pořád platí stejně, a v případě, že je pobyt vykazován ZP, např. doprovody dětí do 6 let a ještě k tomu nadstandard = platí se i 60 Kč + nadstandard. Péče, která nejde ze zdravotního pojištění, není zpoplatněna registračním poplatkem, protože péči si pacient hradí sám – nevykazuje se ZP.

Bezdomovci

„Bezdomovci platí také, ale už i ministerstvo zdravotnictví dostalo tento dotaz a v podstatě, i když víme, že neuhradí a ani že to nelze na něm vymoci, stejně mu péči poskytnout musíme. Cizinci čerpající péči z našeho zdravotního pojištění platí a péči o ně budeme účtovat zdravotní pojišťovně. Pokud se jejich péče nebude účtovat ZP, pak jsou samoplátci a vše platí sami, nevybírá se žádný poplatek,“ vysvětlil Tomáš Fiala.

Čtěte také zde.