Nemocnice zavedla od 12. listopadu nový systém identifikace pacientů. Vychází z principu označování novorozenců plastovým identifikačním náramkem. Od začátku týdne jsou takto označováni všichni pacienti strakonické nemocnice.

Náramek s identifikačními údaji sestra hned při příjmu připevní plombou na pravé zapěstí pacienta. „Identifikační náramek bude pacienta provázet po celou dobu pobytu v nemocnici, k jeho definitivnímu odstranění dojde až při propuštění do domácího léčení,“ uvedl předseda představenstva nemocnice MUDr. Tomáš Fiala.

Hlavním cílem je zvýšit bezpečnost pacientů při pobytu v nemocnici. Jednoznačná identifikace je jedinou možnou prevencí záměny pacientů při podávání léčiv, provádění diagnostických a terapeutických výkonů zejména tam, kde není možné totožnost ověřit dotazem. Mohou to být pacienti pod vlivem léčiv, s poruchou vědomí, v celkové anestesii a podobně. Náramky budou využívány i k prevenci stranové záměny při invazivních výkonech na párových orgánech. „Záměna pacienta či stranová záměna může mít fatální důsledky a výraznou měrou snižuje dobré jméno nemocnice,“ dodal Fiala.