Od ledna 2008 si pacienti nemocnic připlatí také za pobyt v nemocnici. Dělá to 60 korun na den bez ohledu na to, zda jde o rodičku, novorozeně, člověka v komatu nebo pacienta dětského oddělení. Několik otázek na toto téma jsme tedy položili řediteli strakonické nemocnice MUDr. Tomáši Fialovi.

Jak tento krok vnímá strakonická nemocnice?

Domnívám se, že jde o krok správným směrem, jedná se o platby za tzv. „hotelové služby“. V kalkulaci sazebníku výkonů zdravotních pojišťoven není částka, která řeší údržbu budov. Podobné poplatky jsou však vybírány např. v ústavech sociální péče i domovech důchodců, kde jsou rovněž klienti v péči zdravotnických pracovníků.

Nehrozí, že se sníží počet lidí, kteří se v nemocnicích léčí? Za týden to dělá 420 korun, za měsíc 1800 korun (pokud budeme počítat 30 dnů). Ne každý na to bude mít.

Akciová společnost Nemocnice Strakonice má velmi krátkou průměrnou ošetřovací dobu pacientů na lůžku (5,6 dne). Je ale možné, že dojde ještě k jejímu dalšímu mírnému zkrácení. Bude to klást zvýšené nároky na intenzifikaci vyšetřovacího a léčebného procesu. V nemocnici nemáme žádné tzv. „zbytečně hospitalizované“ pacienty, ostatně tento stav by nepřipustily zdravotní pojišťovny, které péči pro své klienty nakupují. Nemyslím tedy, že by pacient indikovaný k hospitalizaci léčbu na lůžku nepodstoupil proto, že na ni, jak říkáte, „nebude mít“.

Kolik se v současné době léčí ve strakonické nemocnici pacientů a kolik z nich považujete za dlouhodobé?

V současné době se v nemocnici léčí kolem 300 pacientů. Z pohledu vaší otázky jako „dlouhodobé“ snad lze jistě označit pacienty na oddělení následné péče a na sociálních lůžkách, neboli nyní léčíme 38 pacientů.

Datum 1. ledna 2008 představuje 300 pacientů částku 18 000 korun za den. Kam by konkrétně šly tyhle peníze ve strakonické nemocnici?

Tato částka půjde do běžného provozu strakonické nemocnice. Pro přesnější informaci – 18 000 korun je částka, kterou hradí zdravotní pojišťovny za jednu průměrnou hospitalizaci, dejme tomu pacienta s nekomplikovaným zánětem slepého střeva. Přes Vánoce se neobjednávají pacienti k plánovaným výkonům, čili hospitalizováni 1. ledna 2008 budou jen pacienti „akutní“ + tzv. „dlouhodobí“. Celkový počet proto odhaduji na 120 až 150.

Co když právě přivezenému pacientovi jeho finanční situace nedovolí, aby se například se zápalem plic léčil v nemocnici dva týdny a zaplatil 840 korun za to, že leží? I to se přece může stát.

Naši lékaři mají povinnost takového pacienta hospitalizovat. To bezpochyby. Úhradu klient provede po propuštění do osmi dnů sám nebo z prostředků příbuzných. Pokud k úhradě nedojde, vznikne dluh, ke kterému je z hlediska právního řádu v České republice přístup zcela standartní a nemocnice má povinnost jej vymáhat.

Pane řediteli, souhlasíte přímo vy osobně s tímto krokem ministerstva zdravotnictví?

S tímto krokem souhlasím, byť přinese zvýšenou administrativní zátěž do zdravotnických zařízení a z hlediska celoročního obratu nebude znamenat pro naši nemocnici mimořádný přínos.