Myslivci „prodávají“ hony. Nutí je k tomu ekonomické důvody. Poplatkový odstřel je jedním ze způsobů, jak získat peníze na zazvěřování pernatou zvěří a na činnost sdružení.

Poslední takový odstřel byl 31. ledna u Mysliveckého sdružení (MS) Lověna Strašice. „Sedmnáct hostů odstřelilo 138 bažantí zvěře z naší uznané bažantnice. Za získané peníze nakoupíme tři sta jednodenních bažantích kuřat, léčivo pro spárkatou zvěř, krmení a další,“ informoval hospodář Josef Hejl. Polovinu z uměle odchovaných bažantů vracejí Strašičtí zpět do přírody, polovinu nechávají takto odlovit.

Dalším možným přísunem peněz bývají pro MS plesy, brigády, nebo státní dotace. „Za brigády pro zemědělce dostáváme obilí, dotace můžeme využít pouze v případě vypouštění koroptví nebo k nákupu umělých nor pro odlov predátorů. Na bažantí zvěř se nevztahují,“ dodal hospodář MS, které má 1830 ha honitby, 30 členů a pět nových adeptů.

MS Kůstrý Víska „otáčí“ peníze podobným způsobem. „Uměle odchovaných bažantů míváme kolem 2200. Část jich nakupujeme jako jednodenní kuřata a odchováváme, část už dospělých nakoupíme od okolních sdružení,“ informoval za MS předseda Jiří Lešák.

V Nové Vsi získávají finance obdobně jako Strašičtí. S tím rozdílem, že státní dotace nevyužívají a ples v tak malé obci ani nebývá výdělečný.

Za sezonu prodají zhruba pět honů. „Protože náklady na odchov dvou tisíc bažantů jsou obrovské. Když si to spočteme, vyjde dospělý bažant tak na 150 korun,“ zmínil se Lešák.

S umělým odchovem bažantí zvěře začali v Nové Vsi už v roce 1991, s prodejem honů o čtyři roky později. „To když jsme zjistili, že umělý odchov pernaté zvěře začíná být prodělečný,“ dodal předseda MS.