Díky kamerovému systému na hradě se podařilo strážníkům městské policie v sobotu 13. září po 20. hodině zajistit dva mladíky a jednu dívku ze Strakonic, jak vybírají mince ze studny na nádvoří hradu. Záležitost bude řešena jako přestupek proti majetku.