Úsek silnice I. třídy od Nebřehovic po Jinín dostává v těchto dnech nový koberec.

toho důvodu je zde omezená rychlost na třicet kilometrů v hodině. Vozovka je vyfrézovaná, ale na mostku poblíž odbočky do Jinína z ní vystupují příčné kovové dilatační závěry kvůli rozpínavosti mostu.

hleduplní řidiči je přejíždějí krokem, nedobrzdění a nedodržení vzdálenosti v koloně vozidel bylo ale také příčinou dopravních nehod.