Ovzduší ve městě odpovídá normám, které stanovuje vyhláška o jeho kvalitě. To už podruhé dokázaly měřicí přístroje.

Na přelomu června a července monitorovaly na nejfrekventovanějších místech koncentrace oxidu siřičitého, dusičitého a uhelnatého, prachových částic, ozónu.

Z výsledků Zdravotního ústavu v Českých Budějovicích, jehož pracovníci postupně instalovali speciální měřicí vůz Horiba na osm stanovišť, je patrné, že nedošlo k překročení imisních limitů.

Přesto je z výsledků zřejmé, že na některých nejrušnějších místech, jako například u kruhového objezdu u Fezka a u nádraží, na křižovatce u Hvězdy a Na Dubovci, byly zaznamenány vyšší koncentrace kysličníku uhelnatého, prachu a oxidu dusíku.

„Tento stav je zapříčiněn nadměrným provozem motorových vozidel,“ uvedl za odbor životního prostředí města Stanislav Mrkvička. I tak se jedná o hodnoty, které jsou pod imisními limity.

Stejný poznatek byl zaznamenán u ozónu, kdy při vyšších teplotách docházelo na stejných úsecích k jeho zvýšené tvorbě. V ostatních lokalitách, zejména v blízkosti Základních škol Povážská, Zvolenská a Jezárky, jsou hodnoty podstatně nižší než na frekventovaných místech. „Čísla ukazují, že největším znečišťovatelem ovzduší ve městě je automobilová doprava.

Strakonice jsou jedním z mála měst, která si u Zdravotního ústavu měření objednala. Tři cykly byly rozvrženy do různých ročních období. Z výsledků po dokončení III. cyklu měření, který začal v pondělí, bude sestavena takzvaná imisní mapa města.

Ta bude výchozím materiálem pro další záměry. Veřejnost ji najde na webových stránkách města.

Čtěte také zde.