Někteří obyvatelé Malenic na Strakonicku kritizují činnost tamní charity. Ta chce i přesto pokračovat v provozování placených služeb. Má novou ředitelku a hodlá rozšiřovat i svoji klientelu. Stále jí ale chybí to, proč tyto služby vůbec rozjížděla – dům s pečovatelskou službou.

„O pečovatelský dům rozhodně stojíme. Budeme se snažit dělat vše pro to, aby se tento záměr realizoval. Ale hlavně to v tuto chvíli závisí na obci,“ uvedla ředitelka charity Jana Slepičková.

Zaměstnanci charity zatím pracují jen na část úvazku a poskytují služby podle momentálních potřeb jednotlivých klientů. Dováží obědy, vozí zájemce k lékaři nebo zajišťují pečovatelské služby.

„Pečovatelský dům jsme jen tak nepřešli, stále s ním počítáme, jen byl trochu odsunut za jiné akce. Je to ekonomicky náročná záležitost a peněz Malenice nemají momentálně nazbyt,“ poznamenalstarosta Josef Bláhovec.

Vybudování zařízení má prý dva háčky. Jedním je, jak finančně dosáhnout na výstavbu samotného areálu. Druhý spočívá v tom, jak pečovatelský dům provozovat tak, aby to finančně příliš nezatížilo obecní rozpočet.

„Zatím hledáme nejvhodnější řešení. Při všech jednáních jsme ale vždy vedli malenickou charitu v patrnosti jako poskytovatele služeb. Když už v obci je, mělo by se jejích služeb rozhodně využít,“ dodal starosta.

Kdy by k výstavbě domu s pečovatelskou službou mohlo dojít, si zatím starosta odhadnout netroufl.

Senioři na pečovatelský dům čekají

Vznikne v Malenicích dům s pečovatelskou službou? Tato otázka se v obci řeší už více než pět let.

Na dům byla dokonce zpracovaná i studie. Ale jeho vznik je zatím stále ještě v nedohlednu. „Dům s pečovatelskou službou bychom přivítali. Čekáme na něj hlavně my, starší. Už jsme se na něj těšili, ale zatím z toho není nic. Alespoň že nám charita pomáhá,“ řekla jedna z klientek malenické charity Marie Benešová.

„O tom, kdy pečovatelský dům vznikne, se můžeme bavit až v okamžiku, kdy bude vypsaný přijatelný dotační titul. Rozhodující je v tomto případě ekonomika. Peníze na výstavbu a provoz pečovatelského domu naše obec momentálně bohužel nemá,“ informovalstarosta Malenic Josef Bláhovec.

S jeho zřízením už ale obec počítá v územním plánu. „Ve změně územního plánu, která má být odsouhlasena letos na jaře, je zakresleno, že pečovatelský dům bude stát nad viaduktem směrem na obec Zálezly,“ popsal vyčleněné místo starosta.

Mají ale Malenice tolik obyvatel, aby kapacitu podobného zařízení vůbec samy naplnily? „To určitě ne. Není to věc, která by se týkala pouze Malenic. Dům s pečovatelskou službou by musel samozřejmě sloužit i pro lidi z širšího okolí,“ podotkl starosta.

„S pečovatelskými službami jsme začínali s tím záměrem, že je jednou budeme provozovat právě v takovémto zařízení. Kdyby vznikl, přineslo by to charitě jistě více klientů a především více stálé práce než doposud. Zatím jde spíše o nárazové služby. Co kdo právě potřebuje,“ zmínila se bývalá ředitelka charity Ladislava Drhová.