Charita není potřeba. To se proslýchá v Malenicích. Placených zaměstnanců je prý vzhledem ke klientům v obci moc.

Malenická charita má pět zaměstnanců. Dvě pečovatelky, sociální pracovnici, ředitelku a účetní. „Společně ale nepracujeme ani na 1,5 úvazku. Nemyslím si, že je to moc. Staráme se o devět klientů. A bohužel podle zákona nemůže být ředitelka a účetní jedna osoba,“ uvedla za charitu ředitelka Ladislava Drhová.

Zaměstnanci se starají o klienty dle potřeby. „U jedné paní jsme šest hodin, u druhé hodinu denně. Další vozíme třikrát týdně na rehabilitaci a s jinými je to podle dohody,“ řekla Drhová. Zájem je hlavně o donášku obědů a odvoz k lékaři.

„Nechávám se několikrát týdně vozit na rehabilitaci a pokud by měly být služby zrušeny, musela bych hledat jiné řešení. A nejsem sama,“ řekla jedna z klientek Marie Benešová z Malenic.

Osud charity určí 3. prosince výběrové řízení na nového ředitele. „Jsou dvě možnosti. Buďto se najde někdo, kdo ji bude chtít vést dál, nebo je možné, že se z ní stane pobočka některé jiné charity v okolí,“ vysvětlila Ladislava Drhová.

„Charita svůj význam v obci má. Vždy jsme ji podporovali a nevidím důvod, proč tak nedělat. Druhá otázka je ekonomika. Čekám na bližší informace o jejím chodu. Pokud se ukáže, že se peníze, které obec charitě na pomoc lidem dává, dostanou prostřednictvím služeb ke klientům, je to správné. Pokud se jimi hradí jen chod charity, nemá to význam,“ dodal starosta Josef Bláhovec.