Pracovnice Oblastní charity Strakonice zajišťují od října na Lnářsku péči o seniory (SD 20.9.). Požadavek na tyto služby vyplynul z ankety, kterou prováděl Svazek obcí Blatenska.

Jak si na přítomnost sociální pracovnice a pečovatelky přivykli starší spoluobčané? „Zatím jsme se setkali se zájmem o dovážení obědů, zajištění nákupu a odvozu k lékaři. Lidé si na nás přivykají a postupně se přidávají,“ popsala počáteční zkušenosti sociální pracovnice Hana Pajdlová.
„Je to výborná věc. Nám přivážejí obědy, takže i když žena někam odjede, nemusí vařit do zásoby a já mám teplé jídlo. Měli by to ve větší míře využívat i další lidé,“ pochvaloval si Karel Kubát ze Lnář.

Oblastní charita má k dispozici kancelář na obecním úřadu a vozidlo. Své služby nabízí obyvatelům v okruhu dvaceti kilometrů od Lnář. „Informaci o tom máme, ale rozhodnout se, zda pečovatelské služby využít, musejí sami lidé,“ řekl starosta Bělčic Josef Zeman.

„Nemohu mluvit za ostatní, zda by využívali všechno, co pečovatelky nabízejí, ale dovážení obědů by se lidem určitě hodilo,“ zmínil se starosta Chlumu František Zrostlík.

Oblastní charita má s komplexní péčí o seniory bohaté zkušenosti. Nabízí jim nejen péči spojenou s osobní hygienou, odvoz k lékaři, pro léky, ale i mnoho dalších úkonů včetně obstarání nákupu a úklidu. V případě zájmu může zajistit i osobní asistenci nebo půjčování kompenzačních pomůcek.