Radnice má v současnosti v plánu ve městě dvě lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Otavu.

Ta první má na jedné straně ústit v prostoru mezi areálem hradu a někdejší sýpkou přibližně tam, kde se nyní nachází parkoviště. Sahat má do prostoru před pivovarem.

Na tuto stavbu už město zadalo zpracování projektové dokumentace. Je to také jedna z akcí, na kterou chce město shánět dotace. „Stavba by měla na první pohled evokovat vzhled starých řetězových mostů,“ zmínila se včera vedoucí odboru rozvoje městského úřadu Marta Slámová. V průběhu zpracování projektanti s městem vše konzultují, výsledek by podle jejích slov měl být citlivý jak k sousednímu hradu, tak k nedalekému Podskalí.

Druhé podobné přemostění by mělo vzniknout někde v polovině mezi mosty v ulici Ellerova a Jana Palacha. Tady zatím existuje pouze studie, která ale obsahuje více variant. O konečné podobě tedy dosud není rozhodnuto. Zcela přesně není zatím dáno ani umístění. Jednak je tam poměrně málo místa a pak také nejsou u konce jednání s majiteli dotčených pozemků.

Každé z uvedených přemostění má své odpůrce i zastánce. Řada místních obyvatel je ale zajedno v tom, že by jim druhá jmenovaná lávka mohla značně zkrátit cesty přes centrum města.

Čtěte také zde.