„Vše renomovaná projektantka Iveta Torkoniaková při vytváření studie, která je podkladem pro zpracování projektové dokumentace, konzultovala s památkáři i architektem města,“ zdůraznila za radnici pracovnice pro styk s veřejností Marie Tůmová.

Lávka bude asi 250 metrů od mostu Jana Palacha. Umístění je jednoznačně dáno navazujícími komunikacemi na obou březích Otavy. Lávka například propojí i poznávací a naučné stezky na obou stranách. Nemá narušovat celkové panorama. Jakousi inspirací byla poklidná nálada prvorepublikové městské rekreační oblasti.

Konstrukce přemostění má být podle studie umístěna půl metru nad hladinou stoleté vody. Volná šířka lávky je čtyři metry, což odpovídá požadavku na smíšený provoz pěších a cyklistů. Maximální podélný sklon na lávce splňuje požadavky pro užívání invalidními občany. Mostní konstrukci zvýrazní pilíře s prosvětleným skleněným krystalem při vstupu a doplní neotřele řešené zábradlí.