Radnice plánuje uprostřed města přes řeku Otavu dvě lávky. Postoje lidí k nim jsou však značně rozporuplné. Už na Fóru zdravého města se objevila myšlenka, že by takové přemostění mohlo vzniknout dále proti proudu. Osadní výbor příměstské části Nový Dražejov nyní těmto názorům dal konkrétní podobu. Rozhodl se oslovit všechny zastupitele. Už nyní by se jim do rukou mohl dostat dopis, ve kterém se snaží přiblížit své postoje i to, že má i podporu nejen většiny místních obyvatel, ale iokolních obcí.

K této snaze je vede hned několik důvodů. Vybudováním zmíněného přemostění by podle Dražejovských například došlo k propojení s Pracejovicemi. „To by třeba nabídlo zajímavý okruh pěším i cyklistům,“ předpokládá předseda osadního výboru Zdeněk Lacina. Dále je tu cyklostezka, která vede od Podskalí, a končí u Myslivny. Její pokračování je vzhledem k nejrůznějším problémům asi zatím v nedohlednu. A právě ta by přes lávku mohla pokračovat. Naproti tomu plánované přemostění v blízkosti mostu Jana Palacha u strakonického hradu jim připadá diskutabilní. Zdá se jim, že vlastně nic neřeší a situaci v dané lokalitě nijak nevylepší.

Radnice se k této otázce staví zatím spíše odtažitě. Její prioritou jsou dvě lávky přímo ve městě, tedy nejen ta u hradu, ale i druhá, která by se měla objevit někde mezi mosty Jana Palacha a v ulici Ellerova. Na druhé straně však vznik takové stavby ani úplně nezatracuje. „Bylo by ale nejprve potřeba se zamyslet nad návaznostmi a celou věc podrobit širší diskusi,“ zmiňuje se vedoucí odboru rozvoje Marta Slámová.