Klatovsko/ Od řádění orkánu Kyrill uplynul v noci na dnešek rok. Způsobil obrovské škody a náprava bude někde trvat celé roky. Podle některých odborníků se dá proto letos předpokládat „kůrovcová exploze“, zástupci Národního parku Šumava však tvrdí, že jsou připraveni a že výhled není pesimistický.

V lesních porostech NPŠ Kyrill vyvrátil či polámal 864 199 m3 dřeva. „Rok po Kyrillu je zpracováno 750 000 m3. Bez zpracování bylo ponecháno 109 657 m3, z toho 4500 m3 bylo ošetřeno houbovým patogenem. K zetlení na místě v lese bylo ponecháno 128 695 m3 dřeva ošetřeného odkorněním a částečně chemicky,“ vyjmenoval čísla mluvčí národního parku Radovan Holub. Na Šumavě, stejně jako na většině území střední Evropy, se dá podle řady odborníků letos předpokládat přemnožení lýkoužroutů. I v NPŠ proto hledají cesty, jak les chránit.

„Důležitá je dohoda o společném postupu mezi Správou NP a CHKO Šumava a Lesy ČR. Zástupci obou organizací se dohodli, že nehrozí nebezpečí vzájemného šíření kůrovců mezi Lesy ČR a šumavským parkem,“ uvedl Holub. Důvodem je podle něj fakt, že zpracování kalamity je, s výjimkou dřeva určeného k ponechání v prvních zónách parku, již dokončeno a zbytek bude postupně odvezen do počátku jarního rojení kůrovců. Případně nové vývraty již budou z větší části ponechány v lese a na jaře využity k odchytu kůrovců.