Vedle křižovatky před obcí bývala skládka posypového materiálu. Plocha ale nebyla léta využívaná, byla zarostlá náletovými křovinami a plevelem. „V sousedství je kaplička, kterou i s jejím okolím upravujeme, a tak jsme vyklidili a srovnali i toto místo. Ke konečné úpravě plochy zbývá už jen její osetí travinou,“ uvedl starosta Miroslav Mráz. (sp)