Nepůjde však pouze o tradiční akt položení věnců. Lidé se dozvědí i jaký osud čekal vojáky od nich ze vsi a okolí.

„Pravda je taková, že v 1. světové válce ztratila každá rodina v Čechách alespoň jednoho rodinného příslušníka. Chceme lidem připomenout, jak tehdy všechno probíhalo. Odkud chlapi k pluku nastupovali, jaký byl jejich osud i jaký dopad tehdy válka měla na rodiny, které po nich zůstaly,“ řekl za organizátory Antonín Kropáček.

Jen z Kraselova a nejbližších obcí padlo v 1. světové válce třináct mužů. Na jejich památku je tak v Kraselově pomník. Původně stál na místě nynější kampeličky, dnes ho nejdeme u budovy bývalé školy. „Uvažujeme ale o tom, že ho přesuneme na důstojnější místo. Chtěli bychom k němu nechat zhotovit i desku se jmény padlých, která tu zatím chybí. A na pomník by se měla vrátit i soška sokola,“ zmínila se starostka Irena Uhlířová.

Tím ale zájem o vojáky v obci zdaleka nekončí. „Chceme pátrat po osudech jednotlivých padlých vojáků z Kraselova i okolí. Prvotní informace získáme z kronik, ale budeme rádi, když na válečné veterány zavzpomínají i místní občané a o své paměti se s námi podělí,“ dodal Antonín Kropáček.

První vzpomínky zaznějí už při nedělním dni veteránů. Úryvky z dopisů, které psal domů z války dědeček, přečte Eva Jirotková z Kraselova.
„Kromě besed o válce s Miroslavem Špeciánem z Muzea středního Pootaví ve Strakonicích jsme připravili také ukázky originálů obecních kronik, které nám zapůjčil strakonický archiv,“ uvedl k programu Kropáček.