Z původního rozpočtu cca 38 milionů korun na stavbu viaduktu u ČZ město ušetřilo 15 milionů korun. Kam je použilo? Na parkoviště v ulici Hradeckého 3 300 000 korun, pod nemocnicí milion a U Zahrádek 1 400 000 korun. Na chodník Na Hrázi v Novém Dražejově padlo 900 000 korun, na opravu komunikace K Návsi ve Starém Dražejově dva miliony korun.

Oprava opěrné zdi požární nádrže na Virtu si vzala 1 450 000 korun. Na ozelenění padlo 1,5 milionu korun, stejně i na výkupy pozemků a na dostavbu psího útulku 500 000 korun. Protipovodňová opatření potřebovala 300 000 korun a další záležitosti kolem 100 000 korun. „Každou částku je třeba brát jako dofinancování dané akce,“ vysvětlil investiční technik MěÚ Strakonice Oldřich Švehla.