Předseda volební komise dostane 2200, zapisovatel 2100, člen 1900 korun. V částce už je započítané i druhé kolo senátních voleb.

Komisaři se po dobu voleb mohou z místa vzdálit maximálně na dvě hodiny.Za podmínky, že zůstane přítomno více než 50 procent ostatních členů.

Vtěchto dvojích volbách mohla mít komise minimálně čtyři a maximálně 14 člen.